Text

Logga
 

Meny

Tree Menu
asd Förstasida
asd Om oss
asd Affärsidé
asd Tjänster
asd Fraktupphandlingar & fraktanalyser
asd Lagerhantering
asd Inköpsprojekt
asd Shippingfunktionen
asd Kontakta oss
asd Referenser
asd Länkar
asd Administration

 

Logistik & Inköpsgruppen är ett nätverk av fristående Logistikkonsulter. Med våra olika kompetenser inom Logistik kan vi alltid erbjuda våra kunder rätt hjälp för olika behov.

Logistiken innebär ett ständigt förändringsarbete där drivkraften är en allt mer globaliserad marknadsekonomi som ständigt kräver effektivare, rationellare och miljövänligare lösningar. Samtidigt skapar den snabba IT-utvecklingen förutsättningar att hantera omvärldskraven.

Vi inom Logistik & Inköpsgruppen kan, med vår långa erfarenhet, hjälpa till att skapa bättre förutsättningar för ditt företag. Vi är flexibla och arbetar utifrån kundens önskemål vilket innebär att vi i projektarbetet kan åta oss rollen som projektledare och driva projektet eller enbart fungera som externt bollplank.

Med effektiv logistik finns stora möjligheter att sänka kostnaderna, minska kapitalbindningen samt öka intäkterna. Pay off tiden för en insats är ofta väldigt kort.

Du bestämmer vilken hjälp du behöver och i vilka delar insatserna skall göras.

Vill du se över dina fraktkostnader så gör vi en fraktkostnadsanalys och förser dej med tydliga och säkra beslutsunderlag så du kan känna dej trygg i beslutsprocessen.

Inköp av emballage är ibland förbisedd och sker rutinmässigt. En översyn och upphandling ger ofta en bra effekt på kostnaderna.